Irena Chmelíková

Vedení a zpracování účetnictví pro firmy i podnikatele

Help line

775 569 658

kompletní účetnictví
daňová evidence
dph
mzdové účetnictví
spolupráce
součinnost
dddd

V současné době
spravujeme: 15 velkých firem, 27 malých firem
11 osob samostatně výdělečně činných
18 účetnictví jiných typů podnikání.

Vedeme množství daňových účetnictví
formou konzultací nebo různých forem účetního
zpracování daňových dokladů
pro účetnictví.

Podnikáme v oboru vedení účetnictví
od roku 1997.

Základem naší práce je odpovědný
a loajální přístup ke všem klientům
včetně časové flexibility.

Člen
svazu účetních

Pojištění
odpovědnosti
za škodu